Επισκευές Desktop

  • Εγκατάσταση / Επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος (Windows)
  • Επίλυση προβλημάτων λειτουργικού συστήματος (Windows)
  • Απομάκρυνση κακόβουλου λογισμικού (Ιών)
  • Εγκατάσταση προγραμμάτων
  • Έλεγχος και επισκευή προβλημάτων υλικού (Hardware)
  • Προληπτική Συντήρηση / Έλεγχος ορθής λειτουργίας
  • Εγκατάσταση περιφερειακών συσκευών
  • Μεταφορά δεδομένων (backup)
  • Αναβάθμιση ηλεκτρονικού υπολογιστή (Μνήμη, Επεξεργαστής κ.α)