Δίκτυα

  • Μελέτη / Εγκατάσταση τοπικού δικτύου
  • Εγκατάσταση δικτυακών περιφερειακών στο δίκτυο
  • Τεχνική υποστήριξη δικτύου
  • Εξοπλισμός δικτύου (Network Hardware)
  • Επέκταση ασυρμάτου δικτύου