Ανάκτηση διαγραμμένων αρχείων

Είτε από κάποια ασυνήθιστη αιτία είτε από λάθος χειρισμό χάσουμε (διαγραφούν) κάποια αρχεία μας υπάρχει η δυνατότητα να ανακτηθούν αυτά τα χαμένα  αρχεία αν φυσικά ο σκληρός δίσκος και γενικά το αποθηκευτικό μέσο είναι λειτουργικό (δεν έχει κάποια βλάβη). Τύποι αρχείων που μπορούν να ανακτηθούν:

  • Αρχεία φωτογραφιών (jpg, png, tiff)
  • Αρχεία κειμένων (word, excel, power point, access)
  • Αρχεία PDF
  • Αρχεία Video (Mpeg, avi, mov)

Ρωτήστε μας